quang-cao-google-adwords

Học Google Adword cùng 2HKV Group-P3.

Việc chọn từ khóa hiệu quả cho chiến dịch Google Adword là rất quan trọng để tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm. Từ khóa càng có liên quan đến quảng cáo, điểm chất lượng của quảng cáo sẽ càng cao. Điều này làm tăng cơ hội để quảng cáo của bạn đạt được xếp hạng cao…